Antikens Grekland – En spännande epok

Antikens Grekland är en spännande epok i historien. Den har haft stor betydelse för den sentida människan och ansågs länge som ett ideal. Därför har vi valt att göra ett arbete om detta. Eftersom ämnet är så vidsträckt och för att det finns så enormt mycket att berätta så har vi valt ut några väsäntliga områden att begränsa oss till.

Kultur
Filosofer och vetenskap
Slavar
Olympiska spelen
Språk
Läkekonst

Utan någon speciell frågeställning har vi bearbetat dessa områden, för att till slut sammanställa det viktigaste och intressantaste i detta arbete.

Kultur

Den kultur som grekerna skapade under antiken lever kvar än idag. Den har bildat många traditioner och seder som människor lever med fortfarande. Med det menar man att greklands historia tillhör det europeiska kulturarvet.

Många ord i det svenska språket härstammar från grekiskan och latinet. Själva ordet kultur kommer från latinets ”cultura” som betyder odling och bildning.

Antikens kulturarv har spelat en betydande roll för eftervärlden inom juridik, skola, vetenskap, religion och administration. Delar av den grekiska medicinkunskapen ingår i dagens rön och behandlingar. Betoningen på diet och motion är ett arv från Hippokrates (400/300-talet f Kr) och hans lära. Inom litteratur, skulptur, måleri och arkitektur har sentida människor ständigt hämtat förebilder och exempel från antiken.

Vid sidan av kristendomen har antiken haft stor kulturell betydelse i västvärlden. En byggnad med kolonner har alltid pekat tillbaka mot det antika templet och guden Dionysos har alltid syftat på vin och vindrickande. Länge fanns det en värdering inbyggd i detta system somansåg antiken stå högst av alla epoker i historien. Först fram på 1800-talet började antiken bli mera neutral. Den förvandlades från ett ideal till en epok bland flera i den västerländska historien. Så blev den en del av den faktiska historien och så studeras den idag, både av dem som intresserar sig för de antika Medelhavskulturerna och av dem som intresserar sig för det europeiska kulturarvet.

Teater var ett populärt nöje i Grekland under Antiken. I mars varje år arrangerade man, i Athen, en teaterfest till vinguden Dionysos ära. 15 – 20 pjäser av olika författare tävlade under fyra dagar om äran och en krans av murgröna. En del teaterstycken var tragedier (sorgspel) och andra komedier (lustspel). De bar masker på scen vilket underlättade för de män som hade kvinnliga roller, att en kvinna skulle få stå på scen var helt otänkbart. Både tragedier och komedier var skrivna på vers, men versen var inte rimmad eftersom rim inte ansågs vara fint. Både tragedier och komedier innehåller talpartier men dessa ska läsas i en särskild takt.

Filosofer

Under antiken fanns flera filosofer och vetenskapsmän som har haft stor betydelse för framtida kunskaper inom astronomi, matematik, juridik och demokrati. De mest kända var Aristoteles och Platon.

År 384 f Kr föddes Aristoteles vars far var hovläkare hos kungen av Makedonien i Stageiros. Aristoteles reste till Athen 367 f Kr för att studera vid Platons akademi. Där arbetade han i nästan 20 år, som lärjunge och sedan som lärare. Han var dock inte så intresserad av matematik och rena begrepp utan ville utforska världen och tänka själv. Platon överlät ledningen av akademin till sin systerson Speusippos 347 f Kr. Aristoteles tyckte inte att Speusippos skötte ledningen på ett bra sätt utan lämnade akademin. Han reste till Lesbos i Asien för att studera biologi. Kort därefter gifte han sig och bildade familj.

Några år senare reste han tillbaka till sin födelseplats och undervisade Alexander den store men vände sedan tillbaka till Athen och grundade en egen skola, Lykeion. Där arbetade han ett flertal år med naturvetenskap, psykologi, metafysik, etik, diktarkonst och retorik. När så Alexander den store gick under vände sig athenarna mot det makedonska herraväldet och anklagade Aristoteles för förräderi. Därför flydde han till Kalkis på Euboea. Där dog han ett år senare, 62 år gammal.

Allt här i världen är antingen materia eller form. Materia är ämnet det hela är gjort av och formen är vad som blivit till. Materian är alltså det som kan bli och formen ett förverkligande av detta. Materia behöver inte vara något fysiskt utan kan exempelvis vara en talang. Så förklarar Aristoteles naturens gång. När han ska förklara ett fenomen talar han om flera olika orsaker. En av dessa är ändamålsorsaken, syftet. Han ser att allt som händer i naturen har ett syfte.

Övergången mellan materia och form styrs av en strävan som genomsyrar allt. Målet för världen är att allting ska förverkligas, alltså bli ren form. Detta kallar Aristoteles för ”den orörlige röraren” och ser det som en sorts gud. Den guden är passiv och blandar sig inte i världens gång och har heller inte skapat jorden. Den finns bara och har alltid funnits menar han.

Aristoteles studerade en hel del etik. Han hade därför sin egen uppfattning av vad det innebär.

Varje art har en specifik egenskap som ska utvecklas för att nå lycka. Människans egenskap är förnuft vilket innebär att varje individ skall utveckla sin tankeförmåga. För att nå lycka ska man ta den ”gyllene medelvägen”. Alltså inte vara för djärv eller för feg utan modig. Inte vara slösaktig eller snål, endast givmild. Aristoteles ansåg också att rättvisa innebar att var och en fick efter sitt värde. En överordnad är mer värd än den underordnade. I enlighet med detta tyckte han att slaveriet var helt naturligt.

En annan än mer betydande person var Platon. Han föddes 427 f Kr i Athen i en förnäm familj. På 380-talet grundade han sin akademi i Athen. Akademin existerade sedan i 900 år och utbildade många människor i främst astrologi och matematik. På äldre dagar undervisade han den unge tyrannen Dionysos II på Sicilien. Platon dog 347 f Kr i Athen, 81 år gammal.

Platon har av många kallats objektiv idealist. Förmodligen därför att han menar att det som existerar är en idévärld, en andlig värld, där allmänbegreppen, de matematiska idéerna och de eviga värdena finns. Han menar att tingen runt oss förgås, träden och blommorna dör t ex, men tanken på trädet finns fortfarande kvar. Det är trädets idé. De matematiska begreppen, t ex en rund cirkel eller en rak linje, finns bara i idévärlden. I denna värld är aldrig en cirkel helt rund eller en linje helt rak. Till idévärlden återvänder själen efter varje liv för att återfödas igen.

Vi föds alla med viss kunskap från idévärlden. Men det är inte lätt att få fram den, anser Platon. Han är alltså rationalist.

Athens berömda demokratiska statsstyre passar inte Platon. Han vill införa ett styre där folket delades in i tre olika samhällsklasser. De visa filosoferna skall styra staten. Soldaterna ska försvara staten mot de vinningslystna bönderna, hantverkarna och affärsmännen ska tillverka det som behövs i samhället. Platon tänker sig dock inte ett lyxliv för filosoferna. De ska leva som en soldat i fält. Kvinnor ska också kunna bli filosofer om de har rätt förutsättningar. Alla soldater lever som en enda stor familj och barnen är gemensamma. Staten skall se till att de bästa männen och kvinnorna får barna med varandra. Han föreslår att partnervalen arrangeras genom manipulerade lotterier så de mindre lyckligt lottade kan skylla på otur istället för på de styrande.

De barn som inte uppfyller kraven eller inte duger till soldater degraderas till de lägre klasserna. Missbildade barn dödas. All litteratur skall förbjudas om den inte tjänar målet ”en sund själ i en sund kropp”.

Det finns inte många berättelser om kvinnliga filosofer men Platons dialog Symposion skriver han om Diotima av Mantinea. Hon var lärare och en av de mest inflytelserika kvinnorna i antiken. Man vet inte mycket om henne, ej heller om hon var en verklig person eller endast en litterär fiktion.

Slavar

Grekerna utvecklade jordbruket och skapade storjordbruk där massor av slavar fick arbeta hårt med att producera olika jordbruksvaror. Dessa såldes sedan av markägaren till städerna eller andra länder. Genom många och långa krig fick man tillgång till allt fler slavar som man placerade på jordbruken, som hantverkare, tjänare, i hushållen och i tyngre, större arbeten. Ungefär 10.000 till 30.000 slavar arbetade i Athens silvergruvor under den klassiska epoken. Det var inkomsterna från sådant arbete och genom territoriell expansion som gjorde att man kunde låta uppföra alla de fantastiska marmorbyggnaderna i Athen och Parthenon. De var extremt kostsamma att bygga, motsvarande flera miljoner kronor idag.

Slavbilden som målas upp står definitivt i kontrast med bilden av det fria, rika och demokratiska Grekland. Man kan lätt förledas att tro att nästan alla strosade omkring bland marmorpelare och trädgårdar talandes politik och filosofi med varandra.

Jag tror att samhällsförhållandena är aningen förskönade i diverse texter och litteratur från den tiden. Athen var ju trots allt väldigt modernt och blev väl ett slags ideal för efterkommande människor.

6 svar till “Antikens Grekland – En spännande epok”

  1. Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
    I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info.
    Thanks for the post. I’ll definitely comeback.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *